HET VERZUIMVOLGSYSTEEM

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, start de werkgever conform de Wet Verbetering Poortwachter met het aanleggen van een re-integratiedossier. In dit dossier komen alle handelingen, zoals  afspraken en documenten die betrekking hebben op het verzuim. Ook het plan van aanpak en de eventuele bijstellingen daarop, komen in het dossier. Niet alle onderdelen van het dossier zullen volledig voor de werkgever beschikbaar zijn. Zo zullen medische gegevens bijvoorbeeld bij de bedrijfsarts blijven.

Op basis van het re-integratiedossier stellen uiteindelijk de werkgever en werknemer het re-integratieverslag op. Zonder een volledig re-integratieverslag kan de werknemer bij het UWV geen WIA-aanvraag indienen. Net zoals bij een belastingaangifte, dient u om een sanctie van het UWV te voorkomen, daarom “de bonnetjes te bewaren”.

De voordelen van het systeem

Omdat er meerdere partijen bij het re-integratieproces betrokken zijn (bedrijfsarts, werknemer, leidinggevende, casemanager enz.) is het belangrijk om de gemaakte afspraken centraal vast te leggen, opdat het re-integratiedossier altijd actueel is en over re-integratieafspraken geen misverstanden ontstaan.

 

Om het re-integratiedossier volledig te houden en om overzicht in het verzuimproces te hebben, zet Verzuimvizie de applicatie Verzuimsignaal in. Verzuimsignaal is dus zowel het centrale elektronische re-integratiedossier als het verzuimvolgsysteem. Het dossier is via het internet toegankelijk voor de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundig casemanager en eventueel andere betrokken partijen (bijvoorbeeld de verzekeraar). Ook signaleert de applicatie wanneer wie wat moet doen: uw verzuimprotocol is immers de basis van ons volgsysteem.

Op deze manier weet iedereen wat er gedaan is en wat er gedaan moet worden. Als activiteiten niet op tijd worden uitgevoerd, zal het systeem de verantwoordelijke uitvoerder waarschuwen.

Het systeem biedt de gebruikers ook verzuimoverzichten op het niveau van de werknemer en het bedrijf. Daarnaast zorgt het systeem voor de communicatie met de verzekeraar ingeval u als werkgever een verzuimverzekering heeft afgesloten.

 

In onze verzuimapplicatie Verzuimsignaal vindt u de door u aangemelde werknemers die onder de dekking van de arbodienstverlening vallen. De verantwoordelijkheid voor het aanmelden van werknemers ligt bij de werkgever. Wij adviseren u bij indiensttreding van werknemers, deze direct aan te melden in onze verzuimapplicatie.

 

U krijgt voor het werken met Verzuimsignaal een aparte handleiding uitgereikt.

 

Contact

Verzuimvizie BV

Statensingel 22

6217 KD MAASTRICHT

Telefoon: 043 – 240 00 30

Email: info@verzuimvizie.nl

Kamer van Koophandel : 14116892

 

Copyright 2021 | Verzuimvizie